JOHAN SAFARIC OPVOLGER VAN WIM VAN DEN NOORT ALS VOORZITTER VBZ VERENIGD BEDRIJFSLEVEN ZEEWOLDE

Geplaatst op dinsdag 11 juli

Per 1 juli j.l. heeft Johan Safaric de functie van voorzitter van de VBZ, de
stichting van het verenigde bedrijfsleven Zeewolde, overgenomen van Wim van den Noort, die vorig jaar al aankondigde dat hij na tien jaar voorzitterschap de tijd meer dan rijp vond om het stokje over te dragen.

De VBZ werd in 2013 opgericht door de beide Zeewolder ondernemersverenigingen, BKZ voor met name de bedrijven op de bedrijfsterreinen en de VCZ als vereniging van de
centrumondernemers. Vanaf de oprichting was Van den Noort de voorzitter.
Luuk Salomons (voorzitter BKZ): we zijn heel blij dat we nu in de vacature kunnen voorzien met de aanstelling van Johan Safaric, de huidige voorzitter van de VCZ. Hij is als de geschikte kandidaat naar voren gekomen op basis van de uitgezette vacature.
Door de recente verkoop van zijn onderneming is voor hem een nieuwe situatie ontstaan die ruimte maakte om met veel enthousiasme de nieuwe rol te willen vervullen. Daar zijn we blij mee. Hij heeft binnen zijn voorzittersrol van de VCZ laten zien een enthousiaste
ondernemer/bestuurder te zijn die ook over de eigenschappen beschikt om bruggen te bouwen en verbindingen te leggen tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de lokale overheid’.

Ook Wim van den Noort is blij met de aanstelling van Johan Safaric. ‘we hebben natuurlijk nauw samengewerkt in de afgelopen tien jaar. Johan is een oprechte en hele prettige vent die uitstekend in staat is om dienend te zijn aan de collectieve belangen van alle ondernemers. Ook kan hij inmiddels bogen op ruime bestuurlijke ervaring’. ‘In de afgelopen periode hebben we gezamenlijk als voorzitters ook een strategie
uitgestippeld m.b.t. de toekomstig wenselijke positie van de VBZ, die in de komende periode zichtbaar zal worden, zo geeft de vertrekkende Wim van den Noort aan, mede namens zijn collega’s.


Luuk Salomons voegt er aan toe dat hij Wim zeer erkentelijk is voor hetgeen hij voor het Zeewolder bedrijfsleven en binnen de regio heeft betekend in zijn rol als VBZ voorzitter en niet te vergeten daaraan voorafgaand zeven jaar het voorzitterschap van de BKZ. Op een later moment zal op gepaste wijze afscheid van hem genomen worden. Johan Safaric zal, ad interim, zijn rol voor de VCZ blijven vervullen totdat een geschikte opvolger is gevonden. De procedure daarvoor zal op korte termijn worden gestart.
De koepelstichting VBZ vertegenwoordigd in deze zowel de vereniging Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) als de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ).

Lees ook: Centrum dit jaar beter bereikbaar tijdens Zeewolde Endurance


Volg ons op social media!