Huisregels Nacht van Zeewolde 2023

Indien de organisatie aan de bezoekers van de Nacht van Zeewolde 2023 kenbaar willen maken dat er op het evenemententerrein huisregels van toepassing zijn, zal de organisatie bij alle diversen toegangsroutes van het centrum zeer duidelijk kenbaar moeten maken dat er huisregels van kracht zijn en dat een ieder verplicht is gehoor te geven aan deze huisregels.

Men kan door middel van een aankondiging (b.v. een groot en duidelijk bord op a2 formaat met kort en krachtig de huisregels) de huisregels kenbaar maken aan het publiek. Organisatie zal tevens de huisregels kenbaar maken op de website.

· Agressief gedrag willen we hier niet zien

· Vandalisme is taboe

· Tegen overmatig drankgebruik wordt opgetreden

· Geen (soft)drugs / sterke drank – gebruik

· Er kan visitatie plaats vinden  op het gehele evenementen terrein op drank, drugs, vuurwerk en wapens alsmede op voorwerpen die als zulks gebruikt kunnen worden. Deze spullen worden in beslag genomen wanneer ze worden aangetroffen en de politie wordt ingeschakeld!

  • Geen gebruik van glaswerk op het hele evenemententerrein.

· Geen uitdagend gedrag zoals anderen lastig vallen, grof taalgebruik, overmatige herrie e.d.

· Uitingen van racisme worden niet getolereerd

· Ongewenste intimiteiten zijn ongewenst

· Alcohol schenken wij alleen aan 18 jaar en ouder

· Legitimatie is verplicht voor iedereen!

· Eigen drank is niet toegestaan.

· De medewerkers zetten zich in voor een gezellige avond voor jou. Behandel hen met respect!

· Medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of (im)materiële schade

· Er is camerabewaking en er worden opnames gemaakt.

· De eindtijd van dit evenement is 01:00 uur.

· Overtreding van deze huisregels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang of verwijdering

· Waarin de huisregels niet voorzien beslist de organisatie