Huisregels tijdens de nacht van Zeewolde

Geplaatst op vrijdag 30 augustus

Tijdens de Nacht van Zeewolde gelden in het centrum de volgende huisregels:

· Agressief gedrag willen we hier niet zien

· Vandalisme is taboe

· Tegen overmatig drankgebruik wordt opgetreden

· Geen (soft)drugs / sterke drank – gebruik

· Er kan visitatie plaats vinden  op het gehele evenementen terrein op drank, drugs, vuurwerk en wapens alsmede op voorwerpen die als zulks gebruikt kunnen worden. Deze spullen worden in beslag genomen wanneer ze wordenaangetroffen!

·  Geen gebruik van glaswerk op het hele evenemententerrein.

· Geen uitdagend gedrag zoals anderen lastig vallen, grof taalgebruik, overmatige herrie e.d.

· Uitingen van racisme worden niet getolereerd

· Ongewenste intimiteiten zijn ongewenst

· Alcohol schenken wij alleen aan 18 jaar en ouder

· Legitimatie is verplicht voor iedereen!

· Eigen drank is niet toegestaan.

· De medewerkers zetten zich in voor een gezellige avond voor jou. Behandel hen met respect!

· Medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of (im)materiële schade

· De eindtijd van dit evenement is 01:00 uur.

· Overtreding van deze huisregels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang of verwijdering

· Waarin de huisregels niet voorzien beslist de organisatie

 

Lees ook: Erik Wallenburg ontwerpt prijs Centrumondernemer van het jaar


Volg ons op social media!